Bæredyktig IT er sunn fornuft

Som kunde av ecoit.no er du med på å ta ansvar for miljøet. Vi mener at grønn IT er sunn fornuft.

Visste du at produksjon av kun én PC krever 1700 kg råmateriale og vann?
Visste du at produksjon av kun én PC krever 1700 kg råmateriale og vann?

Alvorlige miljø-problemer

Elektronikkavfall skiller seg fra husholdningsavfall på flere måter. Det inneholder farlige stoffer som forårsaker alvorlige miljøproblemer dersom det ikke behandles forsvarlig. Vi snakker om bly, kadmium, kvikksølv, bromert flammehemmende plast og PCB – polyklorert bifenyl. Miljøbelastningen ved forbrenning og deponering av elektronisk avfall er langt større enn fra husholdningsavfall.

Effekten av store mengder elektronikkavfall

Bare i EU produseres det 8,7 millioner tonn elektronikkavfall hvert år, men kun 2,1 millioner tonn samles inn og destrueres / gjenvinnes via et kontrollert system. De resterende 75 % vet ingen hva som skjer med. Mye tyder på at en del ender som en illegal strøm av elektronikkavfall fra vesten til f.eks Afrika og Asia.

Produksjon av elektronikk forurenser like mye som fly
Det internasjonale analysebyrået Gartner har vurdert at IT globalt sett bidrar like mye til CO2-utslipp som flyindustrien samlet. (2% av totale CO2 utslipp.)

Effekten av at teknologien foreldes

På verdensbasis produseres det ca. 100 millioner datamaskiner i året, og mer enn 1 milliard datamaskiner har blitt levert til markedet siden informasjonsteknologiens begynnelse i 1975. Det kreves hele tiden fornyelse av datamaskiner fordi maskinene og teknologien foreldes raskt. Produksjon og forbruk av elektronisk utstyr er en av de raskest voksende bransjer i verden.

Gå til produktvelgeren nå, og se hvor lite det koster å leie refurbished PC fra ecoit.no, inkludert maskinvare-support og trygg hjelp når du trenger det samtidig som du gjør planeten en tjeneste.

Meny