Forurensning og produksjon av elektronikk

Bæredyktig IT er sunn fornuft dersom man vil være med på å redusere forurensning.

Som kunde av ecoit.no er du med på å ta ansvar for miljøet og redusere forurensning. I tillegg får du profesjonell PC support når du trenger det. Vi mener at grønn IT er sunn fornuft.

Visste du at produksjon av kun én PC krever 1700 kg råmateriale og vann? Dette gir økt forurensning.
Visste du at produksjon av kun én PC krever 1700 kg råmateriale og vann?

Alvorlige miljø-problemer som følge av forurensning.

Elektronikkavfall skiller seg fra husholdningsavfall på flere måter. Det inneholder farlige stoffer som forårsaker alvorlige miljøproblemer dersom det ikke behandles forsvarlig. Vi snakker om bly, kadmium, kvikksølv, bromert flammehemmende plast og PCB – polyklorert bifenyl. Miljøbelastningen ved forbrenning og deponering av elektronisk avfall er langt større enn fra husholdningsavfall.

Økt forurensnings-effekt av store mengder elektronikkavfall

Bare i EU produseres det 8,7 millioner tonn elektronikkavfall hvert år, men kun 2,1 millioner tonn samles inn og destrueres / gjenvinnes via et kontrollert system. De resterende 75 % vet ingen hva som skjer med. Mye tyder på at en del ender som en illegal strøm av elektronikkavfall fra vesten til f.eks Afrika og Asia. Like viktig som å bruke elektronikken lenger, er det å levere mobil, PC, nettbrett og andre elektriske artikler til gjenvinning hos godkjente mottak.

Produksjon av elektronikk forurenser like mye som fly. Det er flere ting du kan gjøre enn å slutte å fly for å minske forurensning CO2 utslipp.
Produksjon av elektronikk forurenser like mye som fly. Det er flere ting du kan gjøre enn å slutte å fly for å minske forurensning CO2 utslipp.

Effekten av at teknologien foreldes

På verdensbasis produseres det ca. 100 millioner datamaskiner i året, og mer enn 1 milliard datamaskiner har blitt levert til markedet siden informasjonsteknologiens begynnelse i 1975. Det kreves hele tiden fornyelse av datamaskiner fordi maskinene og teknologien foreldes raskt. Produksjon og forbruk av elektronisk utstyr er en av de raskest voksende bransjer i verden, og står for ca. 2% av planetens menneskeskapte CO2 utslipp. Like mye som global flytrafikk Kilde: Envibrary.com USA)

Gå til produktvelgeren nå, og se hvor lite det koster å leie refurbished PC fra ecoit.no, inkludert maskinvare-support og trygg hjelp når du trenger det samtidig som du gjør planeten en tjeneste.

Meny